Társadalom

ettől (2021-10-16)
eddig (2021-10-16)
Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.
Format: 2021-10-16
Format: 2021-10-16

„Fiatal, egészséges és szép” – a Fidesz családpolitikája

|
Társadalom  |  2011. március 20.

A kormány eddigi családpolitikai lépéseiből az a szándék olvasható ki, hogy elsősorban a tehetősebb családok gyermekvállalási kedvét szeretné erősíteni.

A kommunizmus múzeumainak burjánzása

|
Társadalom  |  2011. március 17.

A kommunista diktatúrák elszigetelésére törekvő kelet-európai emlékezetpolitika azt sugallja, hogy létezik örökkévaló nemzeti identitás, mely az igazi nemzeti történelem időszakaiban válik láthatóvá.

A szolidaritás lehetősége

|
Társadalom  |  2011. március 10.

A szabadság és a testvériség iránt elkötelezett Magyarországon nemcsak üres szónoklatokra kerülne sor március 15-én, hanem felelős tettek bejelentésére is. Mondjuk a líbiai szabadságharc menekültjeinek megsegítésére.

Észak-afrikai üzenet

|
Társadalom  |  2011. március 4.

Az arab világra kiterjedő demokráciamozgalmak kimenetele ma még megjósolhatatlan, az események főbb mozgatórugói azonban látszanak. Nem az országok GDP-je hasonló, hanem silány szabadságfokuk és illegitim hatalmaik.

Kit érdekel a választók véleménye?

|
Társadalom  |  2011. február 25.

A közvélemény-kutatásokból származó tapasztalatok alapján világos, hogy a Fidesz alkotmánykérdőíve nem a választók valódi preferenciáit mutatja ki. Célja sokkal inkább az alkotmány legitimálása, mint a valódi közvélemény megismerése.

Berlininek lenni

|
Társadalom  |  2011. február 12.

Nyugat-Berlin egykor a szabadság szigete volt, amelyet a kommunista Németország vett körül. A mai Berlin arra törekszik, hogy ne egymástól elkülönülő etnikai szigetek sokaságából álljon.

Filozófusrágalmazás és irónia

|
Társadalom  |  2011. február 8.

Az ironikus közbeszéd hagyománya tovább él a hazai sajtóban. A filozófusok elleni hadjárat vitájának tanulsága, hogy a humoros perspektíva nem helyettesítheti a morális kritikát.

Mi a demokrácia?

|
Társadalom  |  2011. február 6.

A Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszéke kétnapos nemzetközi konferenciával ünnepelte 10. születésnapját. A konferencián január 27-én előadást tartott Ronald Dworkin amerikai filozófus, alkotmányjogász What Democracy Is címmel. 

Ronald Dworkin köszöntése

|
Társadalom  |  2011. február 5.

A Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszéke kétnapos nemzetközi konferenciával ünnepelte 10. születésnapját. A konferencián január 27-én előadást tartott Ronald Dworkin amerikai filozófus, alkotmányjogász What Democracy Is címmel.

A drogliberalizáció évtizede?

|
Társadalom  |  2011. január 27.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye szerint új drogstratégiára van szükség, mivel „az elmúlt évek drogstratégiája, mely a hangsúlyt a drogliberalizációra és az ártalomcsökkentésre helyezte, nem követhető”. A drogpolitikai viszonyokat kevésbé ismerő emberekkel könnyen el lehet hitetni, hogy az előző ballib kormányzat olyan politikát folytatott, amely „kedvezett a drogliberalizáció mellett elkötelezett holdudvarnak, egy szűk megélhetési lobbinak és közvetetten azoknak is, akik hasznot húztak a nem tiltott, de egészségre ártalmas szerek, sok esetben kábítószerek forgalmazásából”. Ha azonban górcső alá vesszük a kormányzati verdiktet, rá kell jönnünk, hogy az több sebből is vérzik. Sőt, mondhatjuk, elvérzik.

A „magyarkérdés” és Európa

|
Társadalom  |  2011. január 25.

A világsajtó cikkei és az unió politikusainak nyilatkozatai azt jelzik, hogy Európában újra van „magyarkérdés”. De vajon tudnak-e tanulni a magyarok történelmi hibáikból?

Mellékhatások

|
Társadalom  |  2011. január 18.

A gyógyszertárak működésének új szabályai a tulajdonosok és a gyógyszerészek háborújához vagy békés jogszabály-kerüléshez vezethet. A változtatás nem a gyógyszerészek érdekeltségét és befolyását növeli, hanem az adminisztrációs költségeket.

A nyugati médiapolitika hatása

|
Társadalom  |  2011. január 17.

A heves külföldi bírálatok nyomán a miniszterelnök elfogadta, hogy a médiatörvény ügyében alá kell vetnie magát az Európai Unió döntésének. Kecskére bízta a káposztát?

Kis magyar politológia, avagy a kritika halála

|
Társadalom  |  2011. január 10.

Mi az a jelenség, amit Magyarországon politológiának, illetve politológusi elemzésnek hívnak? Pontosabban, mit képviselnek azok, akik politológusként szólalnak meg interjúkban, „elemzésekben”, népszerű blogokon?

Az emberi jogok és a vallás

|
Társadalom  |  2011. január 7.

Számon kérhetőek-e az emberi jogok a muszlim hitűeken? Az Európa-szerte fellángoló multikulturalizmus-vitáknak és a globális társadalom jövőjének egyik alapvető kérdése ez.

A felvilágosodástól az elsötétítésig

|
Társadalom  |  2010. december 29.

Bár azok a filozófusok, akikről szólni szeretnék, csak annyiban kapcsolhatók a középkori universitaseszményhez, hogy maguk is a jezsuitáknál tanultak, egy nagyon fontos filozófiai alapkérdésben legantiklerikálisabb pillanataikban sem szakadtak el tanítóik értékrendszerétől: nevelési eszméiket, egyetemtervezeteiket az egész emberiség számára szánták, ennyiben mindig megmaradtak „katolikusnak”, az egyetemesség képviselőinek. Ám azzal, hogy szekularizálták ezen egyetemességet, a docete omnes gentes parancsolatát, modern dilemmáinkat vetítették előre, vagy ha úgy tetszik, a modernitás dilemmáit fogalmazták meg.

Az Orbán-kormány politikai gazdaságtana

|
Társadalom  |  2010. december 13.

Nincs egyszerű összefüggés a kormányok parlamenti többségének nagysága és a hosszútávú reformok valószínűsége között.

Jogfosztás a nép nevében

|
Társadalom  |  2010. december 6.

A kormány földindulásszerű nyugdíjrendszer-átalakításával kapcsolatban a szociálpolitikus szakma java része döbbenten hallgat. Nehéz a témában megszólalni, hiszen ami történik, az az eddigi szociálpolitikai gondolkodás keretein kívül esik.

Megvédi-e a közvélemény a jogállamot?

|
Politika  |  Társadalom  |  2010. december 2.

Nem megalapozott az a vélekedés, hogy a társadalom közönyösen szemléli a kormánytöbbség jogállamellenes lépéseit.

A kommunista Károlyi

|
Társadalom  |  2010. november 29.

A gróf személye indulatokat kavar: egyrészt a kommunistákkal lepaktáló országvesztő politikáról alkotott jobboldali mitológia megtestesüléseként, másrészt a magyar progresszió félbemaradt vállalkozásának jelképeként kelthet felfokozott érzelmeket.