Jog

ettől (2021-10-17)
eddig (2021-10-17)
Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.
Format: 2021-10-17
Format: 2021-10-17

Vázlat az európai alkotmányfejlődésről

|
Jog  |  2016. március 13.

Az európai együttműködés világraszóló újdonság. Demokratikus továbbfejlesztése szörnyen nehéz. Ám elvi, társadalmi és természeti okok miatt nincs út „vissza a nemzetállamhoz”. Vagy ha mégis, akkor az autokrácia zsákutcájába vezet.

A konfiskáló állam felelőtlensége

|
Jog  |  2018. április 4.

A budaörsi önkormányzat példaértékű esete a “szolidaritási” adóval. Miként számolja fel az állam a helyi autonómiákat, és miként asszisztál ehhez a bíróság?

Társadalomra veszélyes börtönpolitika

|
Jog  |  2017. október 20.

Fontosabb kormányzati cél lett a korszerű programokat megvalósító szervezetek ellehetetlenítése, mint a bűnmegelőzés.

„Közhasznú hazaárulók”

|
Jog  |  2017. április 20.

A civilek elleni intézkedéscsomag nyilvánvaló célja a megbélyegzés. A javasolt törvény a demokratikus elvek mellett a magyar jogrend szabályainak is ellentmond.

Kényszerpályamodell

|
Jog  |  2017. április 10.

Kötelező áthelyezés. Megfelezett fizetések. Hatékony jogorvoslat hiánya. Egy példa az állami tisztviselők kiszolgáltatottságáról.

A látszat csal

|
Jog  |  2017. március 14.

Az alaptörvény szerint az Országgyűlés választja az államfőt, valójában a miniszterelnök jelöli ki. Miféle rendszer ez? Nem tökéletlen demokrácia, hanem újfajta autoritarizmus.  

Az alkotmányos identitás árnyéka

|
Jog  |  2017. január 9.

Mást ért alkotmányos identitáson a német Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága és több kelet-közép-európai bíróság. A fogalom folytonosságot sugall, ám sokszor csak azt jelzi, merről fúj a politikai szél.

A nép ellenségei?

|
Jog  |  2016. november 22.

Világjelenség, hogy a hatalom urai a „nép nevében” támadják az alkotmányosságot védő bíróságokat. Ám azok nem a demokrácia korlátai, hanem nélkülözhetetlen alkotóelemei. Nélkülük nem a nép önkormányzata lesz, hanem önkényuralom.

Faszád alkotmány

|
Jog  |  2016. október 5.

Sik Domonkos azt írja cikkében, hogy az állampárt egyre nyíltabban hagyja figyelmen kívül a demokratikus szabályokat. Az állítást támogató széljegyzet következik az alaptörvény természetéről.

Menekülő gyerekek

|
Jog  |  2016. július 6.

A családok és gyermekek védelme egyetemes jogelv. A menekült és menedékkérő gyerekek különleges bánásmódra jogosultak. Mit jelent, ha a kormányzat kirekeszti őket a védett körből?

A lengyel párhuzam: vitában Uitz Renátával

|
Jog  |  2016. április 21.

Az autoriter kormányzatok hatástalanítják az alkotmánybíróságot. A magyar helyzet mégis más, mint a lengyel: nincs védelemre méltó alkotmány, és új bírók választása nem hoz változást. Van alkotmánybíróság, de nincs alkotmánybíráskodás.

A felejtés joga

|
Jog  |  2016. április 12.

A Kiss László-ügyben a közérdek és az állampolgárok közérdekű információhoz való joga kívánja meg a tettes nyilvános beazonosítását. Az eset kavarta indulatok azonban veszélyeket is hordoznak magukban. 

Végtelenített rendkívüli jogrend

|
Jog  |  2016. április 10.

A brüsszeli terrortámadás után a magyar kormány továbbra is az EU-val és a menekülőkkel szembeni gyűlöletet gerjeszti. A mögöttes cél a kormányfői hatalom kiterjesztése. Az alaptörvény módosítása nem támogatható.

Esélytelenül?

|
Jog  |  2016. február 22.

A gyermekek, szülők és tanárok jogait sértő közoktatási intézkedések rendszert alkotnak. Emellett az új oktatási struktúra a szociális kirekesztés alapja. Kérdés, hogy a bíróságok korlátozzák-e még az ilyen kormányzati törekvéseket.

A menedék: jog

|
Jog  |  2015. szeptember 21.

A kormányzat sokféle módon reagált a menekülők érkezésére. A cél folyamatosan az, hogy az ország ne legyen biztonságos az üldözöttek számára. A nemzetközi és az uniós szabályok, de még a hazai törvények sem számítanak.

Különleges jogrend, mi célból?

|
Jog  |  2015. szeptember 5.

A diktatórikus hatalmak hajlamosak rendkívüli jogosítványokat igényelni. Sőt képesek válságszituációt létrehozni, hogy eltérjenek a rendes jogrendtől. Végül a kivétel lesz a normális.

Az infószabadság hasznai

|
Jog  |  2015. szeptember 1.

Nincs alkotmányos demokrácia a közérdekű adatok nyilvánossága nélkül. Az infószabadság ügyeiben kifejtett aktivitás azonban az autoriter rezsimnek is kedvezhet. Miként lehetséges ez, és hogyan kerülhető el?

Az azonos neműek igenje

|
Jog  |  2015. június 25.

A közelmúltban Írország népszavazással legalizálta a melegházasságot. Most az Egyesült Államok legfelső bírósága az alkotmányra hivatkozva ismerte el ugyanezt. Mi szól az igenek mellett?

Szólásszabadság és mindenki egyenlősége

|
Jog  |  2015. február 17.

A Szuverén második vitacikke szerint a szólásszabadság része, ha egy újság provokatív módon kifigurázza a vallási vakbuzgóságot.

Szólásszabadság és a kisebbségek integrációja

|
Jog  |  2015. február 15.

A Szuverén két vitacikke közül az első amellett érvel, hogy a sajtószabadság akkor korlátozható, ha a közlés sérülékeny társadalmi csoport tagjainak méltóságát, egyenlő állampolgári státuszát csorbítja.