A Szuverén alapelvei

A Szuverén közéleti elemző- és véleményportál. A 2010 szeptemberében indult portál alapítóinak célja olyan mértékadó fórum megteremtése, amely markáns, egyedi hangvétellel képes megjelenni a közéleti vitákban, és jelentős tájékozódási pontként szolgál az olvasók számára. A Szuverén a hírverseny kötöttségeitől és kényszereitől mentesen, saját szempontjait követve ad közre elemzéseket és álláspontokat. Úgy kívánja elősegíteni az olvasók eligazodását, hogy tágabb összefüggésekbe ágyazza a közélet napirendjén lévő kérdéseket, rávilágít a viták elméleti alapjaira, és nemzetközi kitekintést biztosít.

Az alapítók és a szerkesztők felfogása szerint elsődlegesen az ember a szuverén, aki képes autonóm módon viszonyulni a sorsához, és szabadon tudja alakítani saját életét. Másodsorban szuverén a politikai közösséget alkotó egyének összessége, vagyis a nép. Ez azt jelenti, hogy a szabad és egyenlő emberekből álló nép ad felhatalmazást a közhatalom gyakorlására. A közhatalmi döntéshozatal akkor igazolható, ha nyilvános és szabad vita előzi meg, és ha a döntéshozók figyelembe veszik mindenki szempontjait.

A Szuverén portál a liberális demokrácia oldalait mutatja be. Liberális demokráciában alkotmányos intézmények alakítják az  egyenlő polgárok közös ügyeit. Az elvi és kritikai nézőpont elválaszthatatlan az elveket érvényre juttató intézmények védelmétől és továbbfejlesztésétől. Ezért a Szuverén figyelemmel kíséri a törvényhozás, az igazságszolgáltatás, a kormányzás, a speciális jogvédő szervek és a gazdasági-pénzügyi közintézmények működését. Az alkotmányos intézmények a nép felhatalmazása alapján járhatnak el, de nem csorbíthatják az emberi jogokat.

Az ország lakói nem elszigetelt egyének statisztikai sokaságát alkotják, hanem egy politikai közösség, a Magyar Köztársaság tagjai. Az állam sem egy elszigetelt politikai közösség, hanem tagja az Európai Uniónak, és együttműködő részese a tágabb nemzetközi politikai és gazdasági kapcsolatoknak is. Ezért a Szuverén nézőpontjából az egyének egyszerre állampolgárok, európai polgárok és világpolgárok. A portál arra törekszik, hogy az ország, a kontinens és a glóbusz történéseit reálisan és kritikusan mutassa be. Egyfelől igyekszik olyannak mutatni a világot, amilyen az valójában. Másfelől szól arról is, hogy milyen lehetne egy igazságosabb világ.

A Szuverén ambíciója, hogy saját hangvételű és önálló, vagyis szuverén portálként tartsák számon. Olyan elemzéseket és véleményeket közöl, amelyek konstruktív alternatívát kínálnak a liberális demokrácia kiábrándult és cinikus olvasataival szemben. A társadalmi, jogi és gazdasági cikkek szerzői visszatérően jelentkeznek írásaikkal a Szuverén oldalain. A Vendéglap című publicisztikai rovat teret ad rivális nézetek vitáinak is. A szerkesztők szívesen fogadnak és közölnek olvasói leveleket. A tudományos és kulturális területek elkötelezett ismerőinek írásai kiszélesíthetik a szűk szakmai viták horizontját, és gazdagíthatják az egyes részterületek művelőinek szemléletét. Így a Szuverén hozzájárulhat az elvekre alapozott, ésszerű, kritikai gondolkodás megújulásához és távlatos fejlődéséhez.

szuverén.hu