Adatvédelem

1. Az adatkezelő
A Szuverén portált a Szuverén Közéleti és Kulturális Nonprofit Közhasznú Kft. üzemelteti.

2. A kezelt adatok köre
A portál megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat kizárólag a statisztikák elkészítésére használja, és nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A szuveren.hu cookie-t küld a látogatók számítógépére. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. Az üzemeltető nem használja kereskedelmi célra a cookie-kat. A portált bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.
A felhasználónak akkor kell megadnia e-mail címét, ha hírlevelet igényel, vagy kapcsolatba kíván lépni a Szuverén kiadójával, illetve szerkesztőségével. Hozzászólás esetében a felhasználó maga választ, hogy milyen névvel, vagy név megadása nélkül fejti ki véleményét. A felhasználói nick név folyamatosan változtatható.
Amennyiben a felhasználó támogatja a Szuverént PayPal vagy más fizetési eszköz útján, akkor neve, bankszámlaszáma és az átutalás ideje az üzemeltető kezelésébe kerül.

3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.
Hírlevél-igénylés vagy kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó e-mail címét az üzemeltető kizárólag kapcsolattartási célra használja. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni.
Blogbejegyzéshez történő hozzászólás esetén a személyes adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó az általa választott néven hozzászólhasson blogbejegyzéshez.
A felhasználó e-mail címe nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető.

4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználó által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált adatokhoz a mediatemple.net is hozzáfér.
Az adatkezelő nem ad át személyes adatokat harmadik személyeknek, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten ilyen célból adta meg személyes adatát.
A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és célhoz kötöttsége. Szükség esetén az adatkezelő kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

6. Adatbiztonság
Az üzemeltető a személyes adatokat a mediatemple.net internetszolgáltató (West Coast Data Center, 2260 E. El Segundo Blvd Los Angeles, CA, Telefon: +1-3108415500, Fax: +1-310-564-2007) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverén tárolja. A szerver az Egyesült Államokban található, ezzel az adatkezelő harmadik országba, az Egyesült Államokba továbbítja az adatokat.

7. Hozzájárulás
A személyes adatok megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az üzemeltető a személyes adatait kezelje. A portál használata során megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.
A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le.
A hozzászóló által közzétett személyes adatok kezelésének további jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. A Szuverén a blogbejegyzésekhez fűzött hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.
A leírt véleményből nemcsak a hozzászóló személyes adataira, hanem adott esetben más személyes adatára is lehet következtetni. Az üzemeltető kéri a felhasználókat, hogy más személyes adatait ne tegyék közzé a portálon.

8. A látogató és felhasználó jogai
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és felhasználó tájékoztatást kérhet a szuveren@szuveren.hu e-mail címen. Az adatkezelő kérésre 15 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az e-mail cím megadásával kell kérni.
A felhasználó tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését a szuveren@szuveren.hu e-mail címen.

9. Jogérvényesítés
Ha a Szuverén megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, akkor a kapcsolatfelvételt követően intézkedik a jogsértés megszüntetése érdekében. A felhasználó igényét polgári peres eljárás keretében bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. A felhasználó jogaira és az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

10. Módosítás
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.